اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن از رویا تا واقعیت

استان ایلام در غربی ترین نقطه جغرافیایی ایران، برغم برخورداری از مرز مشترک با عراق و رونق فعالیتهای تجاری مرزی و پل ارتباطی غرب به جنوب کشور، تاکنون از نعمت و مزایای راه آهن بی بهره مانده است.
سخت گذر بودن راه های ارتباطی ناشی از توپوگرافی خشن منطقه و بالا بودن هزینه ساخت راه ها،‌ قرار گرفتن در آخرین نقطه جغرافیایی کشور در دامن کوه های سر به فلک کشیده همه و همه دست به دست هم داده تا ایلام برای رهایی از این بن بست راهی جز اتصال به شبکه سراسری راه آهن نداشته باشد.
برای نخستین بار در تاریخ جدید استان در جریان سفرهای استانی هیات دولت در دوره آقای احمدی نژاد زمزمه توجیه اقتصادی و فنی برای پیوستن ایلام به شبکه سراسری راه آهن طرح و از این زمان به بعد بحثهای عمده ای در این زمینه در محافل اجرایی و اجتماعی استان مطرح شد.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، در نشست دوم هیات دولت در ایلام مصوبه ای مبنی بر امکان سنجی و طرح مطالعاتی احداث راه آهن ایلام و اتصال آن به شبکه سراسری کلید خورد ‌و اجرای این طرح تاثیرگذار به عنوان خواسته و مطالبه اصلی مردم و مسوولان منطقه وارد مرحله تازه ای شد.
بر اساس پی گیری و رایزنی های دامنه دار مسوولان اجرایی بالاخره طرح مطالعاتی راه آهن ایلام به پایان رسید و کارشناسان بر توجیه اقتصادی و فنی اجرای این طرح مهر تایید زدند.
اما دیری نپایید که خبرهایی مبنی بر ضرورت اخذ مجوز ماده 215 برای اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن، از سوی مسوولان استانی و کشوری مطرح شد.
سرانجام پس از مدتها پیگیری مسوولان استانی و کشوری،‌ مجوز ماده 215 برای اتصال ایلام به شبکه سراسری اخذ شد.
معاون امور عمرانی استاندار ایلام در این خصوص می گوید: در ابتدا مصوبه استانی هیات دولت،‌ مطالعه و امکان سنجی اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن بود که با همدلی و همراهی دولتمردان اکنون این طرح عظیم وارد مرحله اجرا شده است.
احمد کرمی گفت:‌ نظر به توجیه اقتصادی و فنی اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن ‌قرار است که این استان از طریق راه آهن غرب کشور به شبکه سراسری متصل شود.
وی ادامه داد: بر اساس مجوز اخذ شده ماده 215 مقرر شد که استان ایلام از طریق 80 کیلومتر خط آهن از مسیر کرمانشاه - قصرشیرین به شبکه سراسری راه آهن بپیوندند.
او اظهار داشت: مطابق این مصوبه، 320 میلیارد ریال اعتبار اولیه نیز در پیوست قانون بودجه سال آینده برای اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن اختصاص یافته است.
کرمی گفت: قرار است برای اتصال ایلام به شبکه سراسری خط آهن دو هزار و 250 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شود.
معاون امور عمرانی استاندار ایلام تاکید کرد: ساخت راه آهن و اتصال ایلام به شبکه سراسری به طور قطع نقش موثری در توسعه پایدار و متوازن استان و نیز رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی به وِیژه با کشور عراق دارد.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن به تازگی به تصویب نهایی رسیده است.
شاپور پولادی بیان کرد: اتصال استان ایلام به شبکه سراسری راه آهن از طرف غرب کشور با موافقت معاون نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی تصویب شده است.
وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی قول مساعد داد که پس از تکمیل طرح مطالعاتی نهایی ، سال آینده عملیات اجرایی این طرح با برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار شود.
پولادی تاکید کرد: مطالعات اولیه نشان می دهد که اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن از طریق غرب کشور دارای توجیه اقتصادی و فنی است.
به هرحال به نظر می رسد که اتصال ایلام به شبکه سراسری راه آهن به عنوان یکی از مصوبات مهم سفرهای استانی هیات دولت، حلقه مفقوده منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار باشد که می تواند ایلام را از سیکل معیوب توسعه نیافتگی رهایی بخشد. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز