۱۰۰۰ بار آتش سوزی در یک سال در جنگل های زاگرس

عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به وقوع هزار مورد آتش سوزي در زاگرس، افزايش تخريب ها در اين منطقه را موجب کوچ سنجاب ها دانست.
محمد درويش در گفت وگو با مهر به روند تخريب جنگل هاي زاگرس اشاره کرد و بيان داشت: در حال حاضر30درصد زيستگاه هاي زاگرس در معرض خشکيدگي کامل قرار دارند. 
وي به عمده مناطقي که در معرض تخريب هستند اشاره کرد و گفت: بيشترين خطري که زيستگاه هاي زاگرس با آن مواجه است در حاشيه جنوبي در استان فارس، ناحيه همجوار با درياچه پريشان، منطقه حفاظت شده ميانکتل، ذخيره گاه بيوسفر "ارژن و پريشان" و ... است. اين فعال محيط زيست همچنين روند تخريب جنگلهاي ايلام را نيز شديد دانست و گفت: در استان ايلام ما 75 درصد از رويشگاه هايمان را از دست داديم به طوري که اين استان يکي از استان هايي بوده که بيشترين تخريب را به خود ديده است. درويش پيرامون تخريب در جنگل هاي لرستان و تعرض زمين هاي کشاورزي به جنگلها و مراتع نيز گفت: در استان لرستان آمار رسمي وجود ندارد که چه اتفاقي در اين زمينه افتاده است.
وي ادامه داد: با اين حال در طول سه دهه اخير 98 هزار هکتار از زاگرس مرکزي تبديل به زمين کشاورزي شده که اين ميزان در مساحت 2/5 ميليون هکتاري زاگرس مرکزي رخ داده است و اگر اين رقم را در کل گسترده 6 ميليون هکتاري زاگرس بررسي کنيم رقم تبديل جنگلها به زمين کشاورزي به حداقل سه برابر بايد افزايش پيدا کند. 
عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور به ديگر مخاطراتي که جنگلهاي زاگرس را تهديد مي کند اشاره کرد و گفت: معضل ديگر در اين زمينه به تبديل اين رويشگاه ها به ذغال برمي گردد.  درويش ادامه داد: با توجه به آمار ارائه شده از سوي اداره کل منابع طبيعي چهار محال و بختياري سالانه هزار هکتار از جنگل هاي اين استان تبديل به ذغال مي شوند که در بقيه استان هاي ديگر نيز روند به همين گونه است به طوريکه جنگلها در اين زمينه به شدت آسيب مي بينند. وي همچنين به عدم تعادل دام و مرتع در جنگل هاي زاگرسي اشاره کرد و بيان داشت: حضور دام سبب شده که سنجاب ها از جنگلها کوچ کنند و اين در حاليست که سنجاب ها يکي از مهم ترين عوامل زادآوري طبيعي زاگرس هستند. اين فعال محيط زيست همچنين به اثرات تخريب جنگلها بر روي تنوع جانوري زاگرس اشاره کرد و بيان داشت: در حقيقت يکي از کارگردهاي غيرقابل تبادل زاگرس آشيان سازي براي تنوع زيستي جانوري است.
درويش ادامه داد: در صورتي که رويشگاه هاي زاگرس تخريب شود مامني براي امنيت جانوراني که در اين عرصه زندگي مي کنند وجود ندارد.
وي يادآور شد: اين در حاليست که ما 60 درصد گونه هاي جانوري کشور را در زاگرس داريم و بسياري از مناطق حفاظت شده و پارک هاي ملي ما از جمله "دنا" در زاگرس قرار گرفته است.
درويش افزود: وقتي رويشگاه هاي زاگرس تخريب شوند به طور قطع شرايط زندگي براي گونه هاي جانوري نيز سخت خواهد شد و همچنين تنوع زيستي منطقه به خطر خواهد افتاد.
عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور به ديگر تبعات تخريب زاگرس اشاره کرد و گفت: از طرف ديگر با تخريب رويشگاه هاي زاگرس ذخيره آب شيرين کشورمان را از دست مي دهيم. درويش ادامه داد: اين در حاليست که در حال حاضر 40 درصد آب شيرين کشور از زاگرس تامين مي شود. وي به گونه هاي شاخص درختان زاگرسي که در سالهاي اخير در معرض تخريب بوده اند اشاره کرد و گفت: در صدر گونه هاي تخريب شده بلوط قرار دارد و رتبه هاي بعدي در اختيار گونه هاي بنه و بادام وحشي است.
اين فعال محيط زيست همچنين به اثرات آتش سوزي جنگلها اشاره کرد و گفت: سال گذشته 35 هزار هکتار از جنگلهاي زاگرس سوخت که اين ميزان نسبت به رقم نرمال که سالانه 5 هزار هکتار است بيش از 7 برابر افزايش داشته است.
درويش با بيان اينکه در سال گذشته بيش از هزار بار جنگلهاي زاگرس آتش گرفته است، افزود: به طور تقريبي جنگلهاي زاگرس در مدت زمان ياد شده در هر روز شاهد سه بار آتش سوزي بوده اند. 
وي ادامه داد: تعداد آتش سوزي ها در زاگرس نشان دهنده اين است که ما از نظر پشتيباني و تدارکات نتوانستيم خوب عمل کنيم و پشتيباني فني خوب و يگان هاي مجهز اطفا» حريق براي مقابله با اين معضل نداشتيم. عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور با تاکيد براينکه جوامع محلي مي توانند به خوبي در زمينه مقابله با آتش سوزيها کمک کنند، تصريح کرد: جوامع محلي مي توانند با گزارش به موقع حوادث نقش مهمي در کاهش خسارات و خاموش شدن آتش در نطفه داشته باشند.
درويش افزود: در صورتي که اين همکاري اتفاق بيفتد بسياري از مشکلات در زمينه آتش سوزي جنگل هاي زاگرس مي تواند حل شود. 
وي با بيان اينکه متاسفانه مواهب طبيعي ما ارزش گذاري اقتصادي نشده است، ادامه داد: مواهب طبيعي ما سالانه چهار تريليون دلار به اقتصاد کشور کمک مي کنند در حالي که حتي يک هزارم آنچه  کمک مي کند از سوي اين اقتصاد حمايت نمي شود. عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور در بخش ديگري از سخنان خود به معضل ريزگردهاي عربي در کشور اشاره کرد و بيان داشت: معضل گرد و غبار بر روند تخريب جنگل هاي زاگرس تاثير بسياري شديدي گذاشته است. عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور يادآور شد: مهم ترين معضل در اين منطقه اين است که وابستگي معيشتي به سرزمين در زاگرس به شدت در حال افزايش است. درويش ادامه داد: بوم نشيناني که در مناطق زاگرس نشين زندگي مي کنند راه ديگري براي امرار معيشت ندارند جز اينکه به رويشگاه هاي زاگرس هجوم بياورند که اين روند بايد ساماندهي شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز