آخرین وضعیت ولادت و وفات در استانهای کشور

براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده تعداد ولادتهای به ثبت رسیده در مهرماه سال جاری 16 هزار و 480 تولد بوده و آمار فوت نیز یکهزار و 150 نفر کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین آمارهای بدست آمده از سوی سازمان ثبت احوال، تعداد ولادت های ثبت شده طی مهرماه در کل کشور ، 112 هزار و 007 مورد بوده است که از این تعداد 88 هزار و 467 تولد در مناطق شهری  و 23 هزار و 540 تولد نیز در مناطق روستایی کشور رخ داده است.

برهمین اساس از میان آمار متولدین مهرماه ، 57 هزار و 82 نفر پسر و 54 هزار و 925 دختر بوده اند.

این درحالی است که در شهریور ماه امسال 128 هزار و 487 تولد به ثبت رسیده که 101 هزار و 257 تولد در مناطق شهری و 27 هزار و 231 تولد نیز در مناطق روستایی بوده است. همچنین 65 هزار و 744 ثبت مربوط به ولادت پسران و 62 هزار و 744 تولد نیز مربوط به دختران بوده است.

براساس این آمارها ، تعداد ولادت های به ثبت رسیده در مهرماه سال جاری 16 هزار و 480 تولد در مقایسه با ماه قبل آن کاهش داشته است.

استان تهران با ثبت 14 هزار و 468 مورد دارای بیشترین آمار تولد در مهرماه بوده است که 7هزار و 420 پسر و 7 هزار و 48 دختر متولد شده اند. همچنین 14 هزار 460 مورد در مناطق شهری رخ داده است و نکته جالب اینکه تنها 8 تولد در مناطق روستایی ثبت شده است.

همچنین بعد از استان تهران ، استانهای خراسان رضوی با 10 هزار و 189 تولد و خوزستان نیز با 9 هزار و 77 تولد در رتبه های بعدی قرار دارند و نکته حائز اهمیت اینکه در استان خوزستان تعداد ولادت های به ثبت رسیده در مناطق شهری و روستایی تقریبا یکسان است.

براساس این آمار، در مهرماه استانهای سمنان با 766 مورد ، ایلام با 817 مورد و خراسان جنوبی نیز با یک هزار و 158 مورد دارای کمترین آمار ولادت ها در این ماه بوده است.

دراستان سمنان نکته جالب این است که برخلاف استانهای دیگر تعداد دختران متولد شده در مهرماه بیشتر از پسران بوده است بطوریکه ولادت 388 دختر و 378 پسر به ثبت رسیده است.

براساس گزارشات مهرماه ثبت احوال، در مجموع 30 هزار و 668 وفات در کشور رخ داده که 22 هزار و 688 نفردر مناطق شهری و 7 هزار و 967 نفر نیز در مناطق روستایی فوت کرده اند که از این میان 16 هزار و 899 فوت مربوط به مردان و 13 هزار و 763 فوت نیز مربوط به زنان بوده است.

آمار شهریور ماه نشان می دهد که وفات های بیشتری در کشور رخ داده بطوریکه آمار فوتی ها 31 هزار و 818 نفر بوده به همین دلیل تعداد وفات در مهرماه در مقایسه با شهریور از کاهش یک هزار و 150 نفری برخوردار بوده است.

نکته حائز اهمیت آمار مهرماه این است که تعداد وفات در میان زنان حدود سه هزار نفر کمتر از آمار وفات درمیان مردان است.

استانهای تهران با 4 هزار و 251 مورد ، خراسان رضوی با 2 هزار و 539 مورد و اصفهان نیز با 2 هزار و 385 مورد دارای بیشترین آمار وفات در مهرماه بوده اند.

از سوی دیگر استانهای ایلام با 200 مورد فوتی ، سمنان با 245 فوتی و خراسان جنوبی نیز با 271 مورد کمترین آمار وفات را در مقایسه با استانهای دیگر به خود اختصاص داده‌ا ند. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز