کار ساخت فرودگاه مهران بزودی آغاز می شود

استاندار ایلام گفت: به زودی کار احداث فرودگاه در مرز بین المللی توسط وزارت نفت آغاز می شود. 
اعلایی افزود: احداث فرودگاه از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان ایلام است و وزارت نفت هزینه احداث آن را پرداخت می کند. 
این مسئول اضافه کرد: احداث فرودگاه در مهران باعث توسعه اقتصادی ایلام می شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز