احداث تونل کبیرکوه ایلام

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: تونل کبیرکوه واقع در بین شهرستان دره شهر و آبدانان در مدت پنج سال ساخته می شود.
علی عزتی در جریان عملیات انفجار طولانی ترین تونل کشور گفت: محورهای ارتباطی شهرستانهای حوزه جنوب به ویژه دره شهر و آبدانان دارای عقب افتادگی های چند ساله است که با اجرای این تونل بخشی از این عقب افتادگی ها جبران می شود.
 وی افزود: طرح ساخت تونل کبیرکوه از جمله طرح های ملی است که می تواند ارتباط استان ایلام را با استان های جنوبی کشور برقرار کند.
عزتی تصریح کرد: تونل کبیرکوه دارای دو حلقه تونل ۸۰۰ متری و چهار کیلومتری است که طولانی ترین تونل کشور محسوب می شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: این تونل پنج کیلومتری با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در مدت زمان پنج سال ساخته می شود. عزتی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح ۲۰ کیلومتر از گردنه های بسیار خطرناک و برفگیر مسیر بین دو شهرستان دره شهر و آبدانان حذف می شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 8روز