نامه وارده: شورای حل اختلاف ایلام دو ماه بدون قاضی!

در اتفاقی نادر در کشور که نمونه آن فقط در ایلام می تواند رخ دهد تنها قاضی شورای حل اختلاف شهر ایلام بیش از دو ماه است که استعفا داده و در این مدت هیچ کس بعنوان جانشین ایشان معرفی نشده است و به امید آمدن ایشان کوهی از پرونده که آرای آنها نیز صادر شده است منتظر امضای ایشان است. 
حال مردم مانده اند و بلاتکلیفی پرونده های آنان در این شورا. با توجه به اهميت اين نهاد و مراجعات مكرر مردم لازم است تا سريعتر براي اين وضعيت تصميم گيري شود.
شهروند بلاتکلیف ایلامی در شورای حل اختلاف
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز