اسامی امضاکنندگان طرح حقوق مادام‌العمر سیاسیون

19 نماينده مجلس استفساريه تبصره سه ماده 71 قانون خدمات مديريت كشوري كه بر افزايش حقوق مقامات سياسي و به اصطلاح حقوق مادام العمر اين مقامات را تاكيد دارد را امضا كردند.

به گزارش جام جم آنلاين، طرح استفساريه تبصره سه ماده 71 قانون خدمات مديريت كشوري در جلسه روز دوشنبه 23 آبان مجلس مطرح و به تصويب رسيد.

براساس اين طرح، حقوق برخي از مقامات سياسي همچون روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، سفرا، وزرا، معاونين وزرا، نمايندگان مجلس، استانداران كه دو سال در مديريت سياسي خود باقي باشند و پس از ان در هر مسئوليتي كه باشند 80 درصد شغل مقامات سياسي را دريافت خواهند كرد.

اين طرح با امضاي 19 نماينده تقديم مجلس شد كه اسامي طراحان طرح مذكور به شرح زير است:


1- سيد محمد مهدي مفتح نماينده رزن
2- ارسلان فتحي پور نماينده كليبر و هوراند
3- علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد
4- احد خيري نماينده بوستان آباد
5- شجاعي كياسري نماينده ساري
6- هادي مقدسي نماينده بروجرد و اشترینان
7- حسن كامران نماينده اصفهان
8- ابوالفضل نيكنام نماينده تنكابن
9- علي اصغر زارعي نماينده تهران
10- سيد محمود حسيني نماينده بورخوار و ميمه
11- داريوش قنبري نماينده ايلام
12- ستار هدايتخواه نماينده بويراحمد
13- علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري
14- سيد كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا
15- نصرالله ترابي نماينده گرمسار
16- موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد
17- حسن زماني نماينده كنگاور
18- بهمن محمدياري نماينده طوالش
19- عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ

اين طرح واكنش هاي منفي فراواني را در سطح جامعه به دنبال داشت.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز