فاسد شدن ۴۵۰ تن هندوانه در دهلران ایلام

 450 تن هندوانه در زمين هاي کشاورزي منطقه گرمسيري دهلران به علت نبود بازار فروش، فاسد شدند.
به گزارش خبرگزاري موج، کشاورزان دهلراني که از ماه ها قبل اقدام به کشت هندوانه کرده بودند، اين روزها براي فروش محصول خود با مشکل مواجه شده و نتواستند هندوانه ها را به فروش برسانند. نبود بازار فروش، پايين بودن قيمت، نبود سردخانه و صنايع تبديلي از مهم ترين مشکلات صيفي کاران دهلراني است.
مدير جهاد کشاورزي دهلران گفت: حدود 4 هزار هکتار از اراضي شهرستان دهلران به کشت صيفي بويژه هندوانه اختصاص يافته است ولي با توجه به نبود بازار محصول کشاورزان خراب شده است. يکي از کشاورزان با انتقاد از نبود بازار براي فروش محصول هندوانه گفت: به علت نبود بازار فروش حدود يکصد ميليون تومان به وي خسارت وارد شده است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 10روز