بانوی ایلامی به اردوی تیم ملی کاراته دعوت شد

به گزارش ایرنا، به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ˈفرزاد فتاحیˈ روز دوشنبه اظهار کرد: ˈمهسا قربانیˈ کاراته کار موفق این استان به تازگی به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
وی ادامه داد: این ورزشکار ایلامی به تازگی در مسابقه های کاراته بانوان انتخابی تیم ملی در استان مازندران نشان برنز کسب کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان ایلام اظهار کرد: این ورزشکار تاکنون سه بار به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
فتاحی یادآور شد: این ورزشکار باید ظرف هفته آینده خود را به مربیان تیم ملی معرفی کند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -10روز