مشکلات شهرداری سرابله برای پیمانکاران

جمعی از پیمانکاران طرحهای عمرانی شهرداری سرابله طی نامه ای  به ایلام امروز از عدم پرداخت مطالبات خود انتقاد کردند. 

به گزارش ایلام امروز، این پیمانکاران که مطالبات پرداخت نشده  برخی از آنها  مربوط به سال 89 نیز می باشد؛ بی برنامگی و سوء تدبیر، واگذاری پروژه های عمرانی به مناقصه بدون بررسی تامین منابع مالی را از علل این مشکلات دانسته و از مسئولین استان بويژه استاندار محترم و معاونت محترم عمرانی خواستار ورود به این موضوع و حل مشکلات خود و پاسخگویی مسئولین شهرداری سرابله شدند.

گفتنی است با وجود عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، این شهرداری اقدام به کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام با اعتبار 15 میلیارد ریال نموده است. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز