پرندگان نادر زخمی به دامن طبیعت ایلام بازگشتند

ˈغلامحسین کاظمیˈ روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار گفت: این پرندگان شامل یک قطعه ˈپهله عقابˈ،ˈ سارکپهˈ و ˈدلیجهˈ از سوی شکارچیان زخمی شده بودند که پس از مداوا دوباره به دامن طبیعت بازگردانده شدند.
وی ادامه داد: بیشترین آسیب به پرندگان را افراد ناآگاه مرتکب می شوند که پس از زنده گیری اقدام به جدا کردن آنها از طبیعت می کنند.
وی افزود: این کار باعث آسیب رساندن به پرندگان شکاری و کاهش جمعیت آنها می شود.
کاظمی از تمامی علاقه مندان به محیط زیست خواست که آشیانه های پرندگان را ویران نکنند و در صورت دیدن وحوش و پرندگان که در طبیعت آسیب دیده اند موضوع را فوری به محیط زیست گزارش دهند. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز