شورای اسلامی شهر خط قرمز شهردار

*حامد نوری نژاد ::آنچه از دیدگاه شهر و شهروند با مقوله ای بسیار پر معنا و منتقد شونده ی به نام شهردار می گذرد وجوهی است جدایی ناپذیر از یکدیگر .
نه سیاست و چهارچوبی تدوین یافته تا بتوان راهکاری نه برای مشکلات کالبدی ، عملکردی و فضایی شهر ، بلکه برای شهردار و بستری برای آینده .
حال موضوع اساسی که در بیشتر شهر های کوچک و حاشیه ی از لحاظ موقعیت سیاسی در کشور که در پی منصب طلبی و تصدی سمت ها رخ می دهد تا سلیقه ها و تضادها بیش از پیش از واژه ی شهر و شهروند اهمیت یابد و دگر به جای تدوین و آماده سازی بستر برای رفع موانع و مشکلات شهری که آن هم برنامه ی واحدی وجود ندارد در فرمان برداری شهردار برای انچه خواسته هایشان است نه به آن نصب نمودنشان و نه به آن سریع استیضاح نمودن که جز تنش چیزی آید نمی شود.
آنچه که هویداست قومیت بیش از همه چیز اولویت یافته و اجماع ها هم راهی به جایی نبرده اند .مداخله در فضای شهر برای کارامد نشان دادن شهرداران در سه مقوله می توان مطرح نمود:
اول :مداخله در فضای شهر برای پاسخی به چشم شهروندان و عموم که با ایجاد فضای سبز و آب نما و رنگ زدن کناره ی بلوار ها انجام می گیرد .
دوم: ابتدا مداخله در سیستم ارزیابی و تغییر در کارکنان شهرداری آنچه مورد نظر شورای اسلامی شهر می باشد و از طرفی توجه به خواسته ها که بعضا مناسب نمی باشند و کارشناسانه نیستند .
سوم :مداخله در فضای شهری ضرورتا بر اساس درخواست های شهروندان ، دستگاههای دولتی که شهردار در مواقعی ناچار به خمش قانون در اجرای آنها می باشد و در مواردی مداخله ضروری است .
بنابراین ظاهر شدن تغییرات در فضای شهر نیازمند زمان است زیرا چنان موانع و مشکلات بسیار و عدم همکاری شهروندان تا دستگاههای دولتی و خصوصی وجود دارد و از طرفی شهر ایلام نه بستر زیاد توسعه و سیمای مناسب و اقتصاد ساکنان تا بتوان در سریع ترین زمام ممکن مداخله آشکار گردد. حقیقتا بافت شهر ایلام مسائل بغرنج بسیاری را دارد تا هر مداخله نیازمند مطالعات سنگینی می باشد .
اما استیضاح یا دعوت که نه علت آن مشخص است و نه برای ساکنان شفاف . گذشت مدت اندکی در انتخاب شهردار و همکنون جو نامناسب و سنگین بر شهردار و نهاد شهرداری در پی بی ثباتی عمل مناسبی نیست نه برای شورای شهر و نه شهردار.
آنچه مسلم است همدلی و همکاری و هماهنگی برای حل مشکلات شهری است نه دلگیری ها و موضع گیری هایی که تذکری بر ابقاء یا عزل شهردار باشد تا نه شهروند نه کارکنان شهرداری از شهردار تبعیت نمایند.   
 
 
 
*کارشناس معماری و کارشناس ارشد مرمت معماری و شهری،پژوهشگر و  مدرس دانشگاه

نظرات ارسال نظر
  • همشهری در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳

    تحلیل های ابکی که تو سایت نوشته میشه کاملا از وضعیت رفاقت گرایی مدیران سایت خبر میده !

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 6روز