ایلام نیازمند توقفگاه طبقاتی است

معاون عمرانی فرماندار ایلام گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی، شهر ایلام نیازمند توقفگاه طبقاتی است.
ˈعبدالصاحب نادریˈ روز جمعه در حاشیه نشست ستاد ترافیک ایلام در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: شهر ایلام به سبب افزایش روزافزون تعداد خودروها و پهنای کم خیابان ها با ترافیک شدید مواجه است.
وی ادامه داد: ساخت توقفگاه طبقاتی در محدوده خیابان های اصلی و مرکزی ایلام می تواند به میزان چشمگیری بار ترافیکی را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: افزون بر این، باید خودروهای مسافربری نیز با همکاری مناسب شهرداری و تاکسیرانی ساماندهی شوند.
معاون عمرانی فرماندار ایلام گفت: انتظار می رود که مردم و دارندگان خودروهای مسافربری برای روان سازی ترافیک با ماموران تاکسیرانی و شهرداری همکاری مطلوبی داشته باشند.
نادری افزود: تلاش می شود با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی زمینه مناسبی برای کاهش بار ترافیکی در شهر ایلام ایجاد شود.
شهر 220 هزار نفری ایلام سال هاست که با مشکل ترافیک سنگین مواجه است. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز