مردم به عملکرد دستگاه های اجرایی ایلام نمره می دهند

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری ایلام گفت: اجرای طرح سنجش عملکرد و میزان رضایت مندی مراجعان و مردم از عملکرد، فعالیت و وظایف دستگاه های اجرایی استان بزودی آغاز شد.
به گزارش ایرنا، ˈعلی اکرم رضاپسندˈ روز دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعان دستگاه های اجرایی ایلام اظهار کرد: یکی از مولفه های سنجش کارآمدی نظام اداری و اجرایی میزان رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده دستگاه های دولتی است.
وی افزود: به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای خدمات دهی مناسب و اثربخش به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان دستگاه های اجرایی و نیز نهادینه شدن این موضوع، برنامه خدمات رسانی به مردم و بزرگداشت ارباب رجوع در استان به عنوان یکی از 10 برنامه تحول اداری ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این برنامه دارای شاخص هایی مانند شفافیت و مستند سازی چگونگی ارائه خدمات به مراجعان دستگاه ها، اطلاع رسانی از وظایف و کارکرد اداره ها، تدوین منشور اخلاقی سازمان، بهبود و اصلاح روش های خدمات دهی، نظرسنجی و پایش رفتار کارکنان دستگاه های اجرایی با مردم است.
رضا پسند گفت: یکی دیگر از شاخص های سنجش میزان رضایت مندی مراجعان و مردم از فعالیت و عملکرد دستگاه ها، نظرسنجی های سالانه است که از سوی دستگاه های اجرایی با مشارکت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری ها سراسر کشور انجام می شود. 
مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری ایلام افزود: به استناد بند نخست تصویب نامه شماره 34588/ت31434 هـ مورخ 27/7/1383 هیات وزیران و بر پایه ماده 9 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و تبصره ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری هر سال میزان رضایت مندی مراجعان و مردم از نحوه عملکرد و خدمات دهی دستگاه های اجرایی بررسی می شود.
رضاپسند ادامه داد: این طرح مهم با هدف شناخت ویژگی های دستگاه های اجرایی از چگونگی پیوند با مردم و هم افزایی با مراجعان، رتبه بندی دستگاه ها دولتی از لحاظ میزان رضایت مندی مراجعان و شناسایی دستگاه های نمونه و پیشرو در ارائه خدمات به مردم اجرا می شود.
وی بیان کرد: نتیجه ها و یافته های اساسی این طرح پس از بررسی های کارشناسی دقیق برای شناسایی دستگاه هایی اجرایی موفق و الگوپذیری دیگر اداره ها از آنها با هدف بهبود عملکرد و بالابردن شاخص های نظام اداری از جمله جلب رضایت مردم و مراجعان اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.
وی اظهار کرد: تمهیدهای لازم و کافی برای اجرای طرح سنجش عملکرد و رضایت مردم و مراجعان از دستگاه های اجرایی استان ایلام اندیشیده شده و بزودی همزمان با سراسر کشور در همه اداره های دولتی استان ایلام مطابق با دستور عمل و بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری آغاز می شود.
وی افزود: پرسش نامه ای حاوی 19 سووال در هفت بند برای اجرای این طرح آماده و تدوین شده است که محورهای مهم آن شامل سنجش آگاهی و اعتماد مراجعان، نحوه رفتار با ارباب رجوع، فضا و تجهیزات فیزیکی دستگاه اجرایی است.
رضاپسند اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده پس از جمع آوری و بازبینی داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: نتیجه بررسی ها و داده های کارشناسی طرح پس از تفسیر دقیق به شکل جدول برای پایش و تصمیم گیری پایانی برای حوزه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری فرستاده می شود و پس از آن رتبه و میزان رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاه اجرایی استان اعلام می شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 10ماه و 8روز