سه مجموعه شعر کردی در ایلام رونمایی شد

سه مجموعه شعر کردی روز پنجشنبه در آیینی با حضور جمعی از شاعران در محل سرسرای اندیشه حوزه هنری استان ایلام رونمایی شد.
رییس حوزه هنری ایلام در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این سه مجموعه شعر کردی با ترجمه ˈجلیل صفربیگیˈ و به منظور حفظ و پاسداشت ادبیات کردی با حمایت این مرکز چاپ و منتشر شده است.
ˈمحمدعلی قاسمیˈ افزود: این مجموعه ها شامل ˈبودای کردˈ سروده ˈحسین شکربیگی، ˈجیبم پر از ردپاستˈ اثر ˈفرهاد شاهمرادیانˈ و ˈعکس یادگاری با مرگˈ سروده ˈسامان بختیاریˈ از هنرمندان برجسته استان است.
وی بیان کرد: این مجموعه ها با حمایت این مرکز و از سوی کانون ادبی ˈهاناˈ چاپ و در سراسر کشور منتشر خواهند شد.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف مهم این مرکز حمایت از آثار هنرمندان بوده و در این زمینه اقدامهای لازم در طول سال انجام می شود. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز