پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

پروازهای فرودگاه ایلام برای دومین روز متوالی لغو شد

پروازهای فرودگاه شهدای ایلام برای دومین روز متوالی لغو شده است.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام روز سه شنبه با بیان این مطلب اظهار کرد: بارش شدید برف و باران و مشکلات ناشی از بدی هوا باعث کاهش دید خلبان برای انجام پرواز در این فرودگاه شد.
ˈمجتبی بیاتیˈ افزود: پروازهای عصر روز گذشته این فرودگاه نیز در پی کاهش دید خلبان و مه آلود بودن هوا لغو شده بود.
بارش باران و برف از ظهر روز گذشته در مناطق مختلف استان ایلام از جمله شهر ایلام شروع و افزون بر این ارتفاعات نیز سفید پوش شده است.
پروازهای فرودگاه شهدای ایلام با وجود قول های مکرر و قبلی مسوولان برای کاهش لغو شدن بویژه در فصل سرما با بارش کمترین باران و برفی لغو شده و باعث سرگردانی مسافران می شود.
روزانه در پروازهای فرودگاه شهدای ایلام به مقصد تهران و بر عکس 400 مسافر جابه جا می شوند.
نظرات ارسال نظر