وقوع زلزله ۴.۱ ریشتری در صالح آباد

لحظاتی پیش زلزه ای به قدرت 4.1 ریشتر شهر صالح آباد را لرزاند.

این زمین لرزه در شهر ایلام نیز احساس شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال