پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

سرای سالمندان در ایلام احداث می شود

ˈکلثوم خلیلوندˈ روز دوشنبه در حاشیه بازدید از خانه سالمندان ˈآرامشˈ شهرستان ایوان به خبرنگار ایرنا گفت: ساخت این مجموعه جزء برنامه های پیشنهادی دفتر بانوان استانداری ایلام بوده که در سفر اخیر هیات دولت به مسوولان کشور اعلام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایلام فاقد سرای سالمندان است، احداث این مرکز باعث تحول گسترده ای در ارایه خدمات به جامعه سالمندان این استان خواهد شد.

وی خدمت به سالمندان را دارای ثواب و اجر دنیوی و اخروی فراوان دانست که این عمل نزد پروردگار از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مشاور استاندار ایلام در امور بانوان بیان کرد: سالمندان سرمایه های جامعه بوده که شان و منزلت آنها باید حفظ و با فرهنگ سازی مناسب این افراد در نزد خانواده هایشان نگهداری شوند.

خلیلوند از تلاش های مجموعه کارکنان این مرکز قدردانی کرد.

وی همچنین همچنین با اهدا گل از 20 سالمند مرد ساکن در این مرکز تجلیل کرد.

نظرات ارسال نظر