شنبه 14 تیر 1399

فرماندار جدید چرداول معرفی شد

به گزارش ایرنا، در این آیین ˈپرویز کولانیˈ به عنوان فرماندار جدید شهرستان چرداول معرفی شد.

بخشداری زرنه، کارشناس مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام و معاونت فرمانداری شهرستان ایوان در کارنامه مدیریتی کولانی به چشم می خورد.

پیش از این ˈمحمدجواد شریفیˈ عهده دار مسوولیت فرمانداری شهرستان چرداول بود.

شهرستان چرداول به مرکزیت شهر سرابله در 35 کیلومتری ایلام قرار داشته و از قطب های اصلی تولید محصول های کشاورزی و بویژه برنج استان محسوب می شود.
نظرات ارسال نظر