هزینه ۹ میلیارد ریالی برای ایجاد و بازسازی میادین ایلام

طی سال گذشته حدود 9 میلیارد ریال برای ایجاد و بازسازی میادین ایلام هزینه شده است.
حبیب‌الله منصورپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: میدان مرزداران در انتهای بلوار کارگر، تپه شاهد، میدان ژیان، میدان شاهد و ... از جمله میادینی بوده که فعالیت‌های عمرانی چشمگیری در آنها صورت گرفته است.
شهردار ایلام گفت: در این میادین ذکر شده انواع فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته که می‌توان به عنوان مثال به ایجاد روشنایی تپه شاهد و توسعه آن اشاره داشت.
وی ادامه داد: در بلوارهای شهر ایلام نیز فعالیت‌های عمرانی و زیباسازی مختلفی صورت پذیرفته که می‌توان به بلوار مصلی واقع در فرودگاه سابق اشاره کرد.
این مسئول با بیان اینکه تیم کاری شهرداری ایلام تمام توان خود را صرف عمران و آبادانی شهر ایلام کرده است، اضافه کرد: شهرداری ایلام عنایت ویژه‌ای به درخواست‌های مردم دارد.
منصورپور تصریح کرد: احداث آب‌نما در بلوار مصلی یکی از درخواست‌ها و مطالبات مردمی بوده که توسط شهرداری ایلام محقق شده است. در میدان سامان فارسی نیز طرح‌‌های عمرانی ویژه‌ای صورت گرفته و این روند در سال 1393 نیز استمرار دارد.
وی ادامه داد: مجموع اعتبار هزینه شده در میادین شهر ایلام در سال گذشته 4 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده که افزون بر این به تنهایی در پروژه میدان فاتحان میمک 3 میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه شده است.
این مسئول اضافه کرد: قطعا میادین در نقاط شهری افزون بر رفع مشکل ترافیکی نقش بارزی در زیبایی شهر دارد. تقاطع و خیابان‌هایی که به هم منتهی می‌شوند با احداث یک میدان بر زیبا سازی شهر می‌‌افزاید.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز