دوشنبه 18 آذر 1398

دانشگاه ایلام دانشجوی خارجی می‌پذیرد

طاهر علي‌محمدي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ايلام اظهار داشت: دانشگاه ايلام با ساز و كارهاي انديشيده شده اقدام به پذيرش دانشجوي خارجي مي‌كند. 
وي ادامه داد: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با وزارت علوم و تحقيقات فناوري و با همكاري برخي از دانشگاه‌هاي غرب و شمال غرب كشور اين مهم در ايلام محقق مي‌شود. بر اين اساس اين دانشگاه در سال تحصيلي آينده و در رشته‌هاي مختلف اقدام به پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف مي‌كند. 
علي‌محمدي تصريح كرد: با كمك دانشگاه‌هاي كرمانشاه، كردستان و اروميه و با حمايت ويژه وزارت علوم و تحقيقات فناوري اين مهم تحقق مي‌يابد. 
رئيس دانشگاه ايلام گفت: اين پذيرش در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود و شامل رشته‌هاي موجود دانشگاه ايلام مي‌شود. 
وي ادامه داد: علوم انساني، كشاورزي، دامپزشكي، فني و علوم پايه از جمله رشته‌هايي هستند كه اين دانشگاه آمادگي پذيرش دانشجوي خارجي را در آنها دارد. 
اين مسئول اضافه كرد: در حال حاضر دانشجوياني در 20 رشته تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد در دانشگاه ايلام مشغول تحصيل هستند. 
علي‌محمدي تصريح كرد: اين دستگاه علمي برنامه‌هاي مختلفي را براي توسعه دانشگاه ايلام مد نظر قرار داده است. 
رئيس دانشگاه ايلام گفت: اخذ مجوز رشته شيمي در مقطع كارشناسي‌ارشد در سال تحصيلي جديد يكي از برنامه‌هاي اين دستگاه علمي است. 
وي ادامه داد: افزون بر اين قرار است در دو شته شيمي معدني و شيمي تجزيه نيز در مقطع دكترا دانشجو پذيرش شود. 
اكنون 4 هزار و 500 دانشجوي دختر و پسر در 60 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه ايلام مشغول تحصيل هستند. 
نظرات ارسال نظر