اضافه شدن حدود یک میلیون متر مکعب آب دریاچه سد مخزنی ایلام

طي بارندگي هاي هفته گذشته حدود يك ميليون مترمكعب آب درياچه سدمخزني ايلام اضافه شده است كه به موجب آن ارتفاع آب درياچه سدچهل سانتي مترافزايش يافته است.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي شركت آب منطقه اي ايلام، مهندس حيدري مديرعامل آب منطقه اي ايلام گفت: خوشبختانه طي بارندگي هاي هفته گذشته حدود يك ميليون مترمكعب آب درياچه سدمخزني ايلام اضافه شده است كه به موجب آن ارتفاع آب درياچه سدچهل سانتي مترافزايش يافته است.
وي اظهار داشت: پيش پيش بيني هاي سازمان هواشناسي محقق گرديده و از نيمه دوم دي ماه سال جاري در استان بارندگي هاي خوبي به وقوع پيوسته است كه طي سال جاري تاكنون بيش از دو ميليون مترمكعب به آب سد ايلام افزوده شده و پيش بيني مي گردد كه با آب موجود ضمن تأمين آب شرب ايلام بخشي از آب سد نيز به منظور حفظ كنترل كيفي و همچنين تامين آب بخشي از اراضي پائين دست رها سازي گردد.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال