شنبه 9 فروردین 1399

استاندار ایلام از پروژه سیستم تقرب دقیق فرودگاه ایلام بازدید کرد

 استاندار ایلام از پروژه در حال نصب سیستم تقرب دقیق فرودگاه مركز این استان بازدید كرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاه های كشور مجتبی اعلایی ضمن بازدید از بخش های مختلف خواستار راه اندازی سریعتر این سیستم در فرودگاه شد.
عملیات نصب این سیستم در پانزدهم اسفند پارسال آغاز شده كه با تسطیح بخشی از منطقه نصب، تنظیمات نهایی و فلایت چك انجام خواهد شد.
عملیات نصب و راه اندازی این سیستم با اعتبارات استانی در حال اجراست.
نظرات ارسال نظر