گزیده نشریات استان / طنین غرب / فراهانی و وثیقه یک میلیاردی ؟!

دریکی از سایتها خبری درج شده بود باعنوان پتروشیمی ایلام / محاکمه متخلفین واطلاع رسانی شفاف که گویا در کیهان هم به چاپ رسیده بود از آنجایی که در روزهای اخیر این خبرمرتب درحال تغییر بوده نکاتی از آن به نظرم جالب آمد اول اینکه نوشته شده بود میراث اصلاحات درایلام که چند سئوال را درذهن بنده متبادر کرد که قطعابه ذهن دیگرمخاطبان مقاله هم خطور خواهد کرد.

اگر فراهانی مدیر عامل پتروشیمی ایلام  اصلاح طلب بود چرا برکنار نشده ؟چرا آنقدر به این شخص اعتماد کردند که هیچ سازمان نظارتی ، بازرسی ودیوان محاسبات استانداران هشت ساله و...هیچکدام به وی به عنوان یک اصلاح طلب که هنوز هم برای عدم پیروزی خود آتش می سوزانند شک نکردند به کند وکاو نپرداختند وحتی دراین شرایط که متهم به اختلاس است برعلیه وی موضع نگرفتند که بااین حساب باید به دکتر قنبری دست مریزاد گفت که حداقل منافع مردم را به مواضع حزبی ترجیح داد ویکی دو مورد در مجلس شورای اسلامی دراین رابطه با این اختلاس موضع گرفت آیا این شخصیتها به منافع مردم استان اهمیت نمی دهند یا براصلاح طلب بودن وی اغماض کرده اند؟ یا خدایی نکرده...؟

جناب فراهانی اصلاح طلب(براساس شنیده وشایعات) به چه روی به مجالس عروسی اصولگرایان اصیل رفته وبا توزیع سکه وپول عروسی را هرچه باشکوه تر نموده اند آیا بدون دعوت رفته؟ که دراین صورت چگونه به وی اجازه داده شد که نمایش لردمابانه و رفتار غیر اسلامی وغیر ایرانی وخارج از چهارچوب مدیریتی رئیس جمهوری که نمادسادگی وساده زیستی است را اجرا کند؟ایا فکر نکردند این پول بی زبان که برای سالن عروسی وسکه های شادباش داده می شود سرمایه بی زبان مردم بی پناه ایلام قهرمان است؟واز همه بدتر از کسی هدیه قبول کردندکه بعنوان میراث حزبی شناخته شده که هنوز هم حقانیت ریاست جمهور را تایید نکرده اند آیا این خیانت به شخص اول سیاسی مملکت ورئیس قوه مجریه نیست؟

حجه الاسلام پور محمدی ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشوربعد از چند هفته سکوت اعلام نمودند که این اختلاس فعلا پانصد میلیون تومان بوده که احتمالابه دومیلیارد هم نرسداول اینکه دزدی ، دزدی است وپانصد میلیون وصدمیلیارد ندارد واین چیزی را از گناه فراهانی کم نمی کند که وی را با وثیقه یک میلیاردی آزاد کنند خود این وثیقه یک میلیاردی از کجاآمده که باید درمورد آن تفحص کرد؟دیگر اینکه اختلاس وی که هنوز ابعادش نامشخص است (طبق گفته آقای پورمحمدی )اگر بیشتر از دومیلیاردشد تکلیف بقیه مبلغ وثیقه چه می شود ؟وآیا اصلا جایز است که دزد بیت المال آزاد بگردد؟دین مبین اسلام برای سرقت قوانین وحدوحدودی تعیین کرده وفردی که فقط چند دزدی مختصر که کل مبلغ آن به ده میلیون تومان هم نمی رسد وبه هر دلیل که مرتکب این جرم شده باشد به زندان وحتی به قطع عضومحکوم می گرددآیاعدالت اسلامی چنین اجازه ای را می دهد که دزد بیت المال با این وسعت دراین استان محروم که چشمان امیدوار هزاران جوان بیکار به آن دوخته شده بود آزاد بگردد؟ایا ممکن است فراهانی قربانی تفکرات حزبی شده باشد وهیچ اختلاسی صورت نگرفته باشد؟و وی بعنوان یک مدیر موفق از چشم تیزبین اصولگرایان دورمانده که به خدمت وی دراین مجتمع مهم پایان نداده اند؟واکنون برای برکناری وی چنین اتهامی را بروی زده اند؟

درهمین مقاله عنوان شده که خبراختلاس صدمیلیاردتومانی از شبکه سیما وبرنامه خبر 30-20 منتشر شده آیا این برنامه که توانسته توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند به این راحتی اخبار کذب را منتشر می کند؟ آیا این برنامه کارش به جایی رسیده که اخبار سیاه به خورد مخاطب بدهد وزحمت تحقیق وتفحص در مورد درستی خبر را از خود سلب نموده؟ وهزاران سئوال بی پاسخ، اما دراین مدت مردم بهت زده  ایلام مانده اند ودوخبر متناقض 30و20 وحجه الاسلام پورمحمدی که اولی اختلاس را یکصدمیلیارد تومان اعلام نمود ودیگری کمتر از دومیلیارد تومان.به هرحال یکی از آن دو منبع خبر ممکن است صداقت درامانت را فراموش کرده باشد وباید یکی از آن دوخبردرست باشد هرچند ممکن است خبری بینابین آن دوخبر مهم باشد ومردم ازآن بی اطلاعندباید دانست حق مردم درستگار وصادق ایلام این گونه برخورددوگانه نیست

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز