چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

عضو کمیسیون عمران مجلس:مناقصه فاز دوم حمیل - کرمانشاه برگزار میشود

پولادی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: دستور و اقدامات لازم جهت برگزاری مناقصه فاز دوم حمیل - کرمانشاه ( کیلومتر 25 الی 51 )  از طریق مشاور و معاونت ساخت وزارت راه و ترابری بعمل آمد.  
رییس کمیته راه و ترابری مجلس افزود: با تعیین پیمانکار این قطعه تمام محور حمیل - کرمانشاه بطول 51 کیلومتر در دست ساخت می باشد و عملیات اجرایی در آن فعال می گردد . عضو کمسیون عمران در ادمه گفت: پروژه حمیل - کرمانشاه تکمیل کننده محور ایلام - حمیل - کرمانشاه می باشد که با اجرای کامل مسافت ایلام به کرمانشاه بیش از 60 کیلومتر کوتاهتر می گردد که نقش مهمی در توسعه شبکه راهی استان دارد 
نظرات ارسال نظر