شنبه 23 آذر 1398

پایان کار بیست و چهارمین جشنواره استانی تئاتر ایلام

 بيست و چهارمين جشنواره استاني تئاتر ايلام با معرفي برگزيدگان ، به كار خود پايان داد .
به گزارش خبرگزاري آريا، معاون اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام در اين آيين گفت: پس از اعلام فراخوان اين جشنواره در فروردين ماه 36 متن نمايش از شهرستانهاي مختلف استان به دبيرخانه جشنواره ارسال شد. 
!علي گهرسودي! افزود: در مرحله بازخواني 25متن و در مرحله بازبيني نيز 17متن و در نهايت شش گروه به جشنواره بيست و چهارم راه يافتند. 
وي ادامه داد: اين گروه ها به مدت دو روز در مجتمع فرهنگي، هنري ارشاد اسلامي مركز استان به رقابت پرداختند. 
يكي از داوران اين جشنواره نيز در اين آيين گفت: در توليد آثار تئاتر بايد افكار زيبا و ارزشها وجود داشته باشد. 
قطب الدين صادقي! افزود: هنر تئاتر كاري خلاقانه است كه بازتاب تمدن و مرحله اي از تكامل اجتماعي محسوب مي شود. 
وي ادامه داد: امروزه برگزاري جشنواره به عنوان يك اصول در جامعه نهادينه شده است. 
وي نمايش را نه به عنوان سرگرمي بلكه بازتاب تفكر درخشاني از تمدن دانست كه جامعه براي نهادينه كردن بسياري از روشهاي مثبت به آن نياز دارد. 
در پايان اين مراسم فرهنگي ، با اهدا لوح تقدير و جايزه ، برگزيدگان بيست و چهارمين جشنواره استاني تئاتر ايلام تجليل شدند. 
نظرات ارسال نظر