تذکرات نماینده ایلام(مهندس پولادی) در هفته اخیر

تذکرکتبی مهندس پولادی به وزیر نفت : چرا از پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه های نفت و پالایشگاه گاز ایلام استفاده نمی شود؟ 
عضو کمسیون عمران مجلس در تذکر کتبی به دکتر میر کاظمی وزیر نفت خواستار اخراج نیروهای غیر بومی در پالایشگاه  گاز ایلام و پروژه های گاز و نفت در استان ایلام شد . وی در ادامه خواسته بود با توجه به تذکرات و سوالهای قبلی و اینکه لیست بیش از 80 نفر غیر بومی با تحصیلات زیر دیپلم بعنوان نیروی خدماتی شامل (سرایه دار ،کمک آشپژ، نگهبان ، راننده و اپراتور و ...) فقط در پالایشگاه گاز ایلام شاغل میباشند و  دستور صریح جنابعالی در کمسیون انرژی و پیگیریهای بعدی بواسطه ارتباط این افراد با مسولین اقدام لازم صورت نگرفته است و خواستار اخراج و جایگزینی نیروهای بومی شد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پولادی به وزیر کار و امور اجتماعی تذکر کتبی داد: چرا مصوبات سفرهای هیات دولت در استان ایلام مربو به وزارت کار و امور اجتماعی تاکنون اجرا نشده است؟    
نماينده ايلام  مجلس شورای اسلامی به وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت وزیران  تذکر کتبی داد . در تذکر پولادی خواسته بود دکتر شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به انجام مصوبات اعم از تکمیل و تجهیز کارگاههای فنی و حرفه ای ، ایجاد مجتمع ورزشی کارگران و انجام تعهدات  سهم اشتغال استان ایلام در سال 1389 اقدامات لازم را بعمل آورند
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تذکر مجمع نمایندگان استان ایلام به وزیر کشور : چرا مدیریت استان پیگیر اجرایی نمودن مصوبات هیات دولت در استان نمیباشند؟
مجمع نمایندگان استان ایلام به وزیر کشور تذکر کتبی دادند : در این تذکر آمده با عنایت به سفرهای هیات محترم دولت به استان ایلام و مصوباتی در بخشهای مختلف اعم از حمل و نقل ، کشاورزی ، نیرو ، بهداشت و درمان ، استمهال وامهای کشاورزی و دامداری ، صنعت ،اشتغال و  ورزش ... علیرغم تذکرات مکرر به مدیریت استان متاسفانه تا کنون پیگیری مناسبی در این زمینه بعمل نیامده و این مصوبات که بعنوان مطالبه مردم میباشند تا کنون اجرایی نشده اند مقتضی است دستور فرمایید ضمن پیگیری کزارش کاملی ارائه گردد
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز