افتتاح مرکز خدمات جامع اشتغال درآینده نزدیک

مجتبي اعلايي گفت : بزودي مركز مديريت ارائه خدمات جامع اشتغال و سرمايه گذاري در ايلام افتتاح و به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرگزاري آريا، مجتبي اعلايي استاندار ايلام در آئين افتتاح مجتمع تجاري، تفريحي آفتاب شهر ايلام كه همزمان با عيد سعيد قربان با حضور جمع كثيري از مسئولين، شهروندان و پيمانكاران ساختماني صورت گرفت اظهار داشت: اين مركز بدنبال تسهيل فرآيند ايجاد شرايط جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي است و در واقع امور مربوط به سرمايه گذاران و كارآفرينان را ساماندهي مي كند.
وي افزود: براي داشتن استاني پيشرو و توسعه يافته بايد به سمتي حركت كنيم كه شرايط ورود سرمايه گذاران و كارآفرينان به استان تسهيل و تقويت شود.
وي تصريح كرد: در طي چند ماه گذشته فعاليتهايي در اين خصوص صورت پذيرفته و تاكنون بيش از 180 پروژه شناسايي شده تا توسط سرمايه گذار بخش خصوصي در استان اجرايي شود كه مي تواند يك جهش در اين حوزه محسوب شود.
مجتبي اعلايي با تأكيد بر اينكه بايد روند گردش كارهاي مربوط به سرمايه گذار بخش خصوصي تسهيل شود، بيان كرد: فرآيند خدمات دولت در اين بخش بايد آسان شود و نبايد به گونه اي باشد سرمايه گذار در چند سال، اسير روندهاي فرسايشي اداري بدون بهره شود.
استاندارايلام با اعلام اين مطلب كه بايد براي سرمايه گذار زيرساخت هاي لازم را مهيا كرد نيز گفت: ايجاد فضاي آرام اجتماعي از موضوعاتي است كه مي تواند به اين امر مهم و حياتي براي توسعه منطقه كمك كند و نقش مردم بسيار مهم و تعيين كننده است.
استاندار ايلام با تقدير از فعالان بخش خصوصي در استان نيز خاطر نشان ساخت: ساخت اين مجموعه عظيم با هزينه بيش از 9 ميليارد تومان و بدون نگاه به كمك هاي دولتي نماد ظرفيت و توانايي اين بخش است و نشان مي دهد در صورت نگاه ويژه به بخش خصوصي مي توان به توسعه يافتگي استان كمك كرد.
وي تصريح كرد : بدون سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي موانع برسرراه توسعه استان برداشته نمي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود عيد قربان را نماد زيباترين جلوه تعبد در برابر خداوند متعال ذكر كرد و بيان داشت: قربان به بشر آموخت كه بايد تنها بسوي كمال و معبود شتافت و از علائق و دلبستگي هاي دنيوي گذر كرد.
 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز