خاک دشت مهران در حال ترد شدن است/سالانه ۶۰سانتیمتر آب سفره زیرزمینی مهران کاهش می‌یابد

عضوهيات علمي دانشگاه ايلام ابراز نگراني کرد که به دليل برداشت بي رويه از آب سفره زير زمين دشت بزرگ مهران خاک اين سرزمين در حال ترد شدن است زيرا سالانه سطح آب اين نقطه از پايين سطح منطقه به اندازه 60سانتيمتر کاهش مي‌يابد.

دکتر حاجي کريمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره علت چنين پديده‌اي اضافه کرد: يکي از علل اصلي بروز چنين پديده نگران کننده‌اي غير از کاهش بسيار چشم‌گير بارندگي‌هاي نيم قرن اخير برداشت بي قيد و بند و خارج از شاخص‌هاي علمي از آب زير سطح دشت بزرگ مهران است .

وي تاکيد کرد: سفره‌هاي زير زميني در حقيقت بسان يک ذخيره براي هر نقطه محسوب مي‌شوند لذا برداشت از ذخيره‌هاي آبي بايد بايد برمبنايي علمي انجام گيرد ودر تعريفي ساده‌تر بايد به همان اندازه که براثر بارش ميزان سطح آب زير زمين افزايش مي‌يابد ما به همان نسبت کمتر برداشت کنيم و در اين معادله سطح آب ذخيره اصلي حفظ و مانايي مي‌يابد.

اين استاد دانشگاه در باب چگونگي تعامل با پديده نگران کننده کم آبي نيز توصيه کردکه براي جلوگيري از هدر روي بيشتر آب پايين و بالاسطح زمين بايد اقدام به ساخت سدهاي زيرزميني کرد تا با جلوگيري از جريان آب به سمت هدر روي بيشتر براي سالياني همچون حال حاضر، ذخيره آب به ميزان افزون بر نياز نيز داشته باشيم.

کريمي همچنين به قانون مجاز شمردن برداشت وحفر چاه‌هاي عميق مصوب مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت:اين قانون در شرايط تازه نيازمند بازنگري است زيرا براساس ان دست حفاران بيش از پيش باز گذاشته خواهد شد.

اين استاد دانشگاه ايلام همچنين خبر داد که مطالعات انجام شده در رابطه با روند بارش‌هاي نيم قرن گذشته نشان مي دهد که در ازاي هر 7تا 8سال زمان بارش‌ها و ريزش‌هاي ابرناکي در مقطعي زياد و در مقاطعي کم نشان مي‌دهد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 12روز