بازنگری عمیق در مبحث "تربیت دینی" با ساختاری جدید برای کودکان و نوجوانان ضروری است

معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ايلام گفت: بازنگري عميق و مبتني بر مطالعه در مبحث "تربيت ديني" با ساختاري جديد در بين كودكان و نوجوانان ضروري است.

صادق اكبري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه در شرايط جهان امروز كه تهاجم فرهنگي استكبار بصيرت جوانان ما را نشانه گرفته‌ است و خواهان گريز آنان از مباني ديني و سست كردن باورهاي مذهبي است، اظهار كرد: يافته‌هاي علمي بر سهولت درك و يادگيري و پايايي آموخته‌ها، ‌در شكل‌گيري افكار و انديشه‌هاي آتي تاكيد و دوران كودكي و نوجواني را از همه مراحل زندگي، مهمتر مي‌داند.

وي افزود: بنابراين بايد در اين دوران با در نظر گرفتن سطوح فكري كودكان و نوجوانان و ظرفيت‌ها و حساسيت‌هاي لازم،‌ تدوين برنامه‌ريزي دقيق، آسان‌سازي مفاهيم و آموزه‌هاي معرفت ديني به صورت كاربردي و همخوان با درك و برداشت كودك، مي‌توان شاكله جهان‌بيني ديني كودكان را چنان ترسيم كرد كه با پيشگيري از آلودگي‌ها، نسلي دين‌دار و سرشار از ارزش‌هاي اخلاقي با باور دروني تربيت كرد كه صراط مستقيم خود را فقط در دين به عنوان جوهر زندگي جست‌وجو كنند.

اين كارشناس ارشد فرهنگي گفت: در جامعه دين مدار، تربيت و آموزش ديني به عنوان اصلي‌ترين ضرورت بايد از سنين كودكي مورد توجه و استوار بر يافته‌هاي روانشناختي باشد.

اكبري تاكيد كرد: همان‌گونه كه آموزش معارف و مفاهيم ديني داراي مراتب و درجاتي است، ارائه آن هم بايد متناسب با سطح درك و قواي ذهني و رواني متعلمان باشد، بنابراين آموخته‌ها با توجه به شرايط در مراحل مختلف زندگي قابل تعميم به واقعيت‌هاي عيني خواهد بود. اگر كاربرد آموخته‌ها و آموزه‌هاي ديني با تجربه موفق همراه باشد، نشاط بخش بوده و ميل كودكان را براي آموختن‌ آموزه‌هاي ديني بيشتر خواهد كرد.

معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان ايلام ادامه داد: مجريان مسايل فرهنگي بايد از هر بستري براي القاي اخلاقي و اعتقادي كودكان و نوجوانان سود جويند تا توصيه امام راحل براي رسيدن جوانان به بهترين ارزش‌ها محقق شود.

وي اضافه كرد: تربيت ديني بايد تربيت دروني، واقعي، كاربردي، مصداقي، تطبيقي و قابل تعميم به موقعيت‌هاي متنوع زندگي و مشكل گشا بوده و متناسب با شرايط پيش رو براي هر طيف سني و سازگار با رشد ذهني آنان و تدريجي باشد و نبايد آموزه‌ها يكباره تكليف شود چرا كه فرصت درون‌سازي آن‌ها سلب مي‌شود.

اكبري گفت: شيوه انتقال مفاهيم ديني همخوان با شرايط امروز به نسل جديد نياز به واكاوي و بهره‌گيري از متدهاي علمي - آموزشي نوين دارد تا جاذبه‌هاي نشاط بخش دين به عنوان جوهر زندگي در منظر نسل امروز قرار گيرد. اين كار بنيادي است و هرچه ميزان آموزش از سنين پايين‌تري آغاز شود،‌ نمود آن در رفتار آشكارتر است.

وي تصريح كرد: نهادها و ستادهاي تربيتي فرهنگ ساز با ادغام راهبردهاي آموزشي جديد و حفظ شيوه‌هاي سنتي اصيل و كارآمد مي‌توانند نسلي بصير و سرباز در سنگر دين تربيت كنند تا بتوانند با دلايل محكم و قابل دفاع تلقينات مسموم دشمنان را خنثي كنند. بازتاب روايت شيعي امام(ره) از اسلام به عنوان ديني با جنبه‌هاي بالقوه سياسي كه جاذبه آن فراسوي مرزها ملتها را به پي‌ريزي نظام مطلوب اسلامي فرا مي‌خواند، روياي سلطه مطلق بر جهان سياستمداران غرب را به سركردگي آمريكا برآشفته است تا به مقابله با اسلام برآيند، متحمل‌ترين گزينه پيش روي دشمن، تخدير انديشه و القائات دين گريزانه در كودكان و نوجوانان به عنوان سكانداران فرداي ميهن اسلامي است، فرصت اعمال اين استراتژي را بايد گرفت، شرايط جهاني و حفظ دستاوردها اين مهم را از مجريان فرهنگي مي‌طلبد. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز