واگذاری مناطق نمونه گردشگری ایلام به بخش خصوصی

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردگشري استان ايلام گفت: مناطق نمونه گردشگري اين استان به بخش خصوصي واگذار مي شود.
مسعود اسكندري،در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: مناطق نمونه گردشگري در صورت وجود سرمايه گذاران متقاضي، پس از بررسي هاي كارشناسي به سرعت به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي ادامه داد: اكنون متوليان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در سه منطقه نمونه گردشگري در استان ايلام اعلام آمادگي كردند كه شرايط آنها از سوي كارشناسان ميراث فرهنگي دردست بررسي است.
اسكندري گفت: در جريان سفرهاي استاني هيئت دولت 14 منطقه نمنه گردشگري در استان ايلام به تصويب رسيده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام تأكيد كرد: اين سازمان از هرگونه فعاليت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين مناطق نمونه گردشگري استقبال مي كند.
اسكندري يارآور شد: بخش خصوصي در زمينه ايجاد زيرساختهاي اين مناطق به ويژه ايجاد امكانات رفاهي و خدماتي سرمايه گذاري مي كند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز