کارگاه عکاسی مستند اجتماعی در حوزه هنری ایلام برپا شد

کارگاه عکاسی فتوژورنالیسم و مستند اجتماعی علی اکبر شیر ژیان در حوزه هنری استان ایلام برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حوزه هنری استان ایلام میزبان «علی اکبر شیرژیان» عکاس مطرح و عضو خانه عکاسان ایران و جمعی از هنرمندان عکاس ایلامی بود تا کارگاه عکاسی مستند اجتماعی و فتوژورنالیسم را برگزار نماید.

این کارگاه  که ظهر یکشنبه در سالن اندیشه حوزه هنری استان ایلام برگزار شد وعلی اکبر شیرژیان به بیان ویژگیهای شاخص عکاسی مستند اجتماعی و فتوژورنالیسم پرداخت.

شیرژیان نوع نگرش و نگاه هنرمند عکاس را در این گونه عکاسی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و به عنوان مهمترین عامل از آن یاد کرد. شیرژیان گفت: هنرمند عکاس نباید یک نگاه صرف به موضوع داشته باشد و صرفا از واقعیت سوژه عکس بگیرد بلکه با یک نگاه عمیق و موشکافانه باید به درون سوژه رسوخ کرده و از حقیقت درونی آن پرده بردارد.

شیرژیان معضل اصلی عکاسی مستند اجتماعی در ایران را همین نگاه واقع بین از سوژه دانست، نگاهی که تنها منعکس کننده واقعیت است و نه تمام حقیقت سوژه.

وی همچنین به اهمیت نزدیک شدن به سوژه چه از بعد درونی و روحی و به صبر و حوصله ای که عکاس بایستی داشته باشد اشاره کرد. شیرژیان گفت: عکاس حرکاتش چنان باید آرام باشد که سوژه هم به عکاس اعتماد کند و هم تغییر در حرکات و رفتارش به علت وجود عکاس ندهد.

شیرژان وظیفه مهم یک عکاس را کشف حقیقت عنوان کرد و در این مورد از هنرمندان به نامی چون "فیلیپ جونز گریفیث"، "کورتل کاپا"، "رضا دقتی" و ... اشاره نمودند و به ویژگیهای آثار آنها پرداخت.

شیرژیان در ادامه ی جلسه با نشان دادن عکس های مهم خبری بهترین عکاسان این گونه ی عکاسی به تشریح ویژگیهای عکسها و کادر و نوع نگرش عکاسان مورد نظر پرداخت و سپس با ارائه ی چند مجموعه عکس از کتابهای عکاسی بهترین عکاسان دنیا به سوالات و پرسشهای حاضرین پاسخ گفت.

کارگاه آموزشی عکاسی مستند اجتماعی و فتوژورنالیسم به همت خانه عکاسان ایران و واحد عکس حوزه هنری استان ایلام برگزار شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال