نا مساعد بودن هوا و لغو پروازهای فرودگاه ایلام

پروازهاي فرودگاه شهداي ايلام امروز لغو شد. 
گچکوب مدير فرودگاه شهداي ايلام گفت نامساعد بودن هوا و ورود سامانه گرد و خاک به اين استان موجب لغو پروازهاي فرودگاه شهداي ايلام شد. 
اداره آموزش و پرورش دهلران نيز اعلام کرد به علت گرد و غبار غليظ مدارس مقطع ابتدايي نوبت صبح بخش مرکزي و موسيان تعطيل شده است. 
به علت آلودگي هوا و گرد و خاک شعاع ديد افقي در اين منطقه به 500 متر رسيده است. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال