استاندار ایلام: استفاده از طرح‌های تحقیقاتی در سند توسعه ایلام ضروری است

مجتبي اعلايي صبح امروز در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام اظهار داشت: ضرورت استفاده بيشتر از طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در فرآيند توسعه استان بايد مد نظر مسئولان قرار گيرد. 
وي ادامه داد: نياز به پژوهش و تحقيق اصلي‌ترين نيازي است كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد در فرآيند توسعه و نيز اجراي طرح‌هاي زيربنايي و اشتغالزايي به آن توجه كنند. 
استاندار ايلام افزود: اگر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي استان را بدون توجه به طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در فرآيند توسعه به كار گيريم سرمايه‌هاي هنگفتي به هدر مي‌رود. 
اعلايي تصريح كرد: پس بايد همه به اين مهم توجه داشته و در فرايند توسعه به نكات ارزشمند تحقيقاتي توجه ويژه داشته باشند. 
نماينده ايلام، شيروان‌چرداول، مهران، ايوان و ملكشاهي در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه اظهار داشت: طي چند سال اخير اقدامات عمراني ويژه‌اي در استان ايلام محقق شده است. 
شاپور پولادي افزود: در اين راستا مي‌توان به اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن و اشتغال در استان ايلام اشاره كرد. 
وي ادامه داد: اگر چه در سال‌هاي اخير براي خانه‌دار شدن جوانان گام‌هاي خوبي برداشته شده اما مشكل اشتغال هنوز دغدغه اصلي جوانان است. 
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش به وضعيت اعتبارات استان ايلام اشاره كرد و گفت: اعتبارات ملي، استاني در بودجه سال 89 افزايش يافته است. 
پولادي تصريح كرد: تخصيص 163 ميليارد توماني اعتبارات عمراني براي استان در حال توسعه ايلام در مجموع رضايت‌بخش است. 
نماينده ايلام، شيروان‌چرداول، مهران، ايوان و ملكشاهي در مجلس شوراي اسلامي گفت: اما 250 ميليارد تومان سهم اعتبارات ملي، استاني در بودجه سال آينده جوابگوي اجراي طرح‌هاي مهم ملي در استان ايلام نيست. 
معاون عمراني استانداري ايلام و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي استانداري ايلام نيز با اشاره به كسري بودجه سال 88 استان ايلام بيان كرد: كسري بودجه اعتبارات استان شامل حقوق، مزايا و ساير در مجموع 15 ميليارد تومان برآورد شده است. 
رضا اخباري اظهار اميدواري كرد؛ با تخصيص آن در روزهاي آينده حقوق و مزايا و مطالبات كارمندان پرداخت ‌شود. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال