سرمایه گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی برای نفت و گاز ایلام

وزير نفت از سرمايه گذاري 3هزار و 500 ميليارد توماني در بخش نفت و گاز استان ايلام خبر داد.

به گزارش موج، مسعود ميرکاظمي در بازديد از منطقه نفتي چشمه خوش و پايدار غرب دهلران استان ايلام گفت: تلاش مي شود اين ميزان در برنامه پنجساله پنجم به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
وي افزود: هم اکنون بيش از 140 هزار بشکه نفت و 6 ميليون متر مکعب گاز از منابع نفت و گاز استان ايلام توليد مي شود.
وزير نفت همچنين گفت: هدف برنامه هاي اين وزارتخانه افزايش جذب منابع داخلي و خارجي در بخش نفت و گاز است.
ميرکاظمي با اشاره به توجه به محيط زيست در اجراي برنامه هاي نفت و گاز گفت: با توجه به برنامه پنجساله سوم توسعه، برنامه هاي وزارت نفت متناسب با اين برنامه و نيز توجه به سياست هاي اصل 44، هدفمند کردن يارانه ها اجرا خواهد شد.
وزير نفت تاکيد کرد: در اجراي طرح هاي نفت و گاز هدف بدست آوردن بيشترين ارزش افزوده و افزايش بهره وري در کوتاهترين زمان است.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال