برگزاری انتخابات پارلمانی عراق به طور همزمان در ایلام

مدير کل سياسي و انتخابات استانداري ايلام گفت: انتخابات پارلماني عراق به طور همزمان درايلام برگزار مي شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جعفر خيتال ديروز در نشست ستاد نظارتي انتخابات پارلماني عراق دراستان ايلام گفت: تمام تمهيدهاي لازم براي برگزاري انتخابات پارلماني کشور عراق به مدت سه روز در اين استان انديشيده شده است.
وي افزود: با توجه به اينکه تعدادي از اتباع کشور عراق در ايلام سکونت دارند اين انتخابات نيز در استان ايلام برگزار مي شود.
خيتال افزود: همزمان با دومين دوره انتخابات پارلمان عراق در روزهاي 14 تا 16 اسفند ماه اتباع عراقي ساکن استان ايلام نيز مي توانند با مراجعه به دو حوزه انتخابيه ايلام و دهلران در اين انتخابات شرکت کنند.
مدير کل سياسي و انتخابات استانداري ايلام گفت:انتخابات پارلمان عراق با نظارت کامل در استان ايلام برگزار خواهد شد.
با توجه به آمار غير رسمي حدود 20 هزار اتباع عراقي در مناطق مختلف و شهرستان هاي هشتگانه استان ايلام ساکن هستند
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال