استاندار: مدیریت حلقه مفقوده طرحهای اشتغالزایی ایلام است

استاندار ايلام گفت: مديريت و انجام كار كارشناسي حلقه مفقوده اثربخشي طرحهاي اشتغالزايي دراين استان است.

به گزارش خبرنگار ايرنا مجتبي اعلايي شنبه در نشست اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ايلام افزود: نبود مديريت صحيح و اصولي باعث محقق نشدن برنامه‌هاي اشتغال دراستان است.

وي اضافه كرد: به علت پرداخت غيركارشناسي تسهيلات اشتغالزايي به متقاضيان مشكل بيكاري دراستان همچنان جدي است و پرداخت وامهاي اشتغال بايد منجر به ايجاد اشتغال پايدار شود.

اعلايي گفت: بايد حلقه واسطه‌اي از بخش خصوصي كار آموزش، نظارت و بازاريابي طرح‌هاي اشتغالزايي را انجام دهد.

استاندار ايلام از دستگاههاي اجرايي استان خواست با تشكيل كميته‌اي تخصصي ظرفيت‌هاي اشتغال استان را شناسايي كنند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال