استاندار: مدیریت حلقه مفقوده طرحهای اشتغالزایی ایلام است

استاندار ايلام گفت: مديريت و انجام كار كارشناسي حلقه مفقوده اثربخشي طرحهاي اشتغالزايي دراين استان است.

به گزارش خبرنگار ايرنا مجتبي اعلايي شنبه در نشست اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ايلام افزود: نبود مديريت صحيح و اصولي باعث محقق نشدن برنامه‌هاي اشتغال دراستان است.

وي اضافه كرد: به علت پرداخت غيركارشناسي تسهيلات اشتغالزايي به متقاضيان مشكل بيكاري دراستان همچنان جدي است و پرداخت وامهاي اشتغال بايد منجر به ايجاد اشتغال پايدار شود.

اعلايي گفت: بايد حلقه واسطه‌اي از بخش خصوصي كار آموزش، نظارت و بازاريابي طرح‌هاي اشتغالزايي را انجام دهد.

استاندار ايلام از دستگاههاي اجرايي استان خواست با تشكيل كميته‌اي تخصصي ظرفيت‌هاي اشتغال استان را شناسايي كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 4روز