همراهی استاندار ایلام با کارآموزان در کارگاه تخصصی جوشکاری

همراهی استاندار ایلام با کارآموزان در کارگاه تخصصی جوشکاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام در عصر روز شنبه مورخ 17/11/88 و در حاشیه افتتاح و بهره برداری از پروژه مرکز تخصصی ارتقاء مهارت کارگران و نیروی کار شهرک صنعتی ایلام ، مهندس اعلایی استاندار ایلام در کارگاه تخصصی جوش همراه با کارآموزان نسبت به اره قطعه کار اقدام و دلگرمی خاصی بین مربیان ،کارآموزان و کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام بوجود آورد و مورد تشویق بازدیدکنندگان قرار گرفت .

لازم به ذکر است استاندار ایلام بطور دقیق از تمامی کارگاههای مرکز مذکور بازدید و با مربیان و کارآموزان صحبت کرد

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال