شنبه 27 مهر 1398

همراهی استاندار ایلام با کارآموزان در کارگاه تخصصی جوشکاری

همراهی استاندار ایلام با کارآموزان در کارگاه تخصصی جوشکاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام در عصر روز شنبه مورخ 17/11/88 و در حاشیه افتتاح و بهره برداری از پروژه مرکز تخصصی ارتقاء مهارت کارگران و نیروی کار شهرک صنعتی ایلام ، مهندس اعلایی استاندار ایلام در کارگاه تخصصی جوش همراه با کارآموزان نسبت به اره قطعه کار اقدام و دلگرمی خاصی بین مربیان ،کارآموزان و کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام بوجود آورد و مورد تشویق بازدیدکنندگان قرار گرفت .

لازم به ذکر است استاندار ایلام بطور دقیق از تمامی کارگاههای مرکز مذکور بازدید و با مربیان و کارآموزان صحبت کرد

نظرات ارسال نظر