بازدید از مراکز آموزش فنی وحرفه ای

بیش از چهار هزار نفر در مرحله سوم طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام بازدید کردند .

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام اعلام داشت، در مرحله سوم طرح بازدید همگانی ویژه پائیز سال جاری 4777 نفر از 130 کارگاه آموزش سطح استان بازدید کردند .

در طرح بازدید همگانی جمعی از خانواده کارآموزان ، اساتید و دانشجویان و جوانان استان و مدیران ارشد استان از کارگاههای آموزشی بازدید کردند و از نزدیک با فعالیتهای آموزشی و مهارت آموزی جوانان استان آشنا شدند .

لازم به ذکر است طرح مذکور در چهار مرحله در طول سال انجام می گیرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 20ماه و -16روز