۶۰ هزار بیسواد مطلق در ایلام شناسایی شد

مدیر نهضت سواد آموزی استان ایلام گفت: 60 هزار بیسواد مطلق در این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدولی زرامین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد بیشتر این تعداد را مردان تشکیل می دهند که در مناطق روستایی و شهری هستند.

وی بیان داشت: در حال حاضر نرخ باسوادی در استان ایلام 90 درصد است که در حال افزایش است.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه این نهاد ریشه کنی بیسوادی در نقاط مختلف استان ایلام است، خاطرنشان کرد: برای این مهم یک ستاد برای شناسایی افراد بیسواد در استان ایلام تشکیل شده است.

زرامین عنوان کرد: 400 نفر در استان ایلام کار آموزش را سواد آموزان بر عهده دارند.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری از دیگر برنامه های این نهاد جذب آموزشیار جهت کلاسهای نهضت سواد آموزی در سطح استان است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز