سردی هوا موجب شد؛ کوچ زود هنگام عشایر ایلام

مدير کل امورعشايري استان ايلام گفت: سردي هوا و بارندگي هاي اخيرموجب کوچ زود هنگام عشاير دامدار اين استان به مناطق قشلاقي شد.

به گزارش ايرنا ، "يارمحمد کريمي "، شنبه در نشست مطبوعاتي که درامور عشايري ايلام، افزود: با توجه به بارندگي و تغيير آب و هوا که براي نگهداري دامهاي عشاير مشکل آفرين شد، عشاير دامدار اقدام به کوچ کردند.

وي ادامه داد: تعداد عشايري که دراين فصل کوچ مي کنند بالغ بر سه هزار و 500 خانوار عشاير بومي با يک ميليون و 300هزار راس دام و يک هزار و 200خانوار عشاير غير بومي با جمعيت بيش از يک ميليون راس دام از استانهاي کرمانشاه، لرستان و همدان به مناطق قشلاقي استان ايلام مي آيند.

کريمي افزود: وظيفه توزيع ارزاق عمومي ، آرد و کالاهاي ضروري توسط شرکت آبادان که يکي از شرکتهاي دولتي وابسته به غله استان است انجام مي گيرد که امور عشايري در آن نقش ندارد.

وي ادامه داد: براي تامين علوفه دام و ساير نيازهاي زيستي عشاير تعاونيهاي عشايري مشغول هستند و افزون بر دو هزارتن جو يارانه اي تهيه کرده و ساير امکانات مورد نياز به عشاير را تامين مي کنند.

مدير کل امورعشايري استان ايلام، اظهارداشت: آب رساني سيار، نگهداري و آسفالت راه روستايي و جايگزيني سوخت فسيلي را از ديگر اقدامات امور عشايري استان ايلام به عشاير است.

وي، گفت: جمعيت کل عشاير استان بر اساس آخرين آمار سرشماري 60هزار نفراست اما شبکه هاي تعاوني به دليل کوچ برخي از عشاير به مناطق قشلاقي و ييلاقي که در زمانهاي مختلف وارد استان به 81هزار نفر ارايه خدمات مي کنند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز