دوشنبه 1 مهر 1398

ساعت ۱۱ صبح امروز رخ داد: انفجار یک دستگاه خودرو در ایلام

ساعتی  پیش  (11 صبح ) در میدان امام ایلام یک خودرو سواری پیکان منفجر شد و تعدادی کشته و زخمی شدند. تاکنون خبر موثقی ار تعداد کشته ها و زخمیها و همچنین علت انفجار منتشر نشده است. بر اساس اظهارات شاهدان خودرو 5 سرنشین داشته است. 

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.

نظرات ارسال نظر