آموزش سالانه بیش از ۵ میلیون نفر ساعت

سالانه بیش از پنج میلیون نفر ساعت مهارتهای فنی وحرفه ای در استان ایلام ارایه می گردد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام عملکرد آموزشی سال 1388 بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی را تشریح کرد.

حمیدرضا خانپوراعلام کرد ، دربخش دولتی 3.266.038 نفر ساعت مهارت های مختلف آموزشی در مراکز ثابت خواهران و برادران،تیم های سیار مناطق محروم و روستایی ، تیم های آموزشی مستقر در زندانها و پادگانهای نظامی و انتظامی و آموزش دانشجویان ، فارغ التحصیلان دانشگاهی وکارگران در 16 حرفه آموزشی صنعت ساختمان، بصورت رایگان و با امکانات شبانه روزی انجام شده است.

ایشان اعلام کرد 2.685.001 نفر ساعت در 200 آموزشگاه و موسسه کارآموزی آزاد استان ایلام مهارت های فنی وحرفه ای ارایه گردیده است.

خانپور اعلام داشت، 5.951.039 نفر ساعت در استان ایلام مهارت های فنی وحرفه ای در بخش های مختلف صنعت ،خدمات و کشاورزی به جوانان عزیز ارایه گردیده است.

ایشان تاکید کرد در سال همت مضاعف وکار مضاعف در نظر داریم تا سطح کمی و کیفی آموزشها را ارتقاء داده و به سمت مهارت های منجر به ایجاد اشتتغال و درجه یک رفته و زمینه اشتغال مولد و پایدار را برای جوانان عزیز فراهم آوریم.

ایشان از مسئولین استان درخواست کرد تا در سفر سوم هیات دولت به توسعه ،تجهیز و بازسازی مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان توجه ویژه ای داشته وآموزش را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی نمایند .

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال