شنبه 30 شهریور 1398

انفجار خودرو / ۲ کشته و ۱۰ زخمی / تکمیلی

بر اساس آخرین خبرهای تایید شده در این انفجار 2 نفر کشته و 10 زخمی  شده اند. همچنین از کشته شدن زخمی ها گزارشی مخابره نشده است.

دیگر خبرگزاریها نیز  کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر را مخابره کرده اند.

* آخرین خبرها حاکی از آن است که وضعیت دونفر از زخمی ها وخیم است.

نظرات ارسال نظر