بازدید معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کارواموراجتماعی

بازدید معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کارواموراجتماعی از کارگاههای تخصصی طرح مشترک با سایپا استان ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام در ساعت 8 صبح چهارشنبه مورخ 15/2/89 مهندس حمید حاجی عبدالوهاب معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کارواموراجتماعی از کارگاههای تخصصی مشترک آموزش فنی وحرفه ای و سایپا در استان ایلام بازدید کرد.

در این بازدید ابتدا مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام گزارشی  از فعالیت کارگاهها و مراکز سطح استان ارایه کرد و اعلام نمود ، اکثر کارآموزان کارگاههای تخصصی استان جهت ارتقاء مهارت مراجعه می نمایند و زمینه اشتغال مولد و پایدار آنها در سطح استان فراهم است.

در جریان بازدید ، معاونت وزیر کارواموراجتماعی در یک دیدار صمیمی با کارآموزان و مربی کارگاه مذاکره کرد و ضمن اعلام رضایت از عملکرد آموزش فنی وحرفه ای استان خواستار مهارت آموزی جوانان در رشته های منجر به ایجاد اشتغال و کارآفرینی شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -3روز