چاپ دوم مجموعه شعر "نادیارا" در حوزه هنری ایلام منتشر شد

چاپ دوم مجموعه شعر "نادیارا" شامل 60 سروده از اشعار «هایکوو آواتگارد» مصطفی بیگی در حوزه هنری ایلام منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، چاپ دوم مجموعه شعر "نادیارا" شامل 60 سروده از اشعار «هایکوو آواتگارد» مصطفی بیگی منتشر شد. این اثر به صورت دو زبانه کردی - انگلیسی است که شهرام ولیدی ترجمه اشعار به انگلیسی را انجام داده است این اشعار توسط "کامران رحیمی" انتخاب شده اند.
"نادیارا" در شمارگان دو هزار با طراحی جلد و تصویرگری "رضا مرادی" توسط انتشارات گوتار در زمستان 1388 چاپ و منتشر شده است.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال