پیشرفت ۷۱ درصدی پروژه سد و نیروگاه برق آبی سیمره ایلام

سد و نيروگاه برق آبي سيمره بزرگترين طرح عمراني استان ايلام با 71 درصد پيشرفت در حال اجرا است.

به گزارش موج، مجري طرح سد و نيروگاه سيمره گفت: براي اجراي اين طرح تاکنون 432 ميليارد تومان هزينه شده و براي تکميل آن 272 ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز است.
رهبري با اشاره به اينکه اين سد شامل سه واحد 160 مگاواتي است، افزود: با بهره برداري از اين سد که از نوع بتني 2 قوسي است، سالانه حدود 850 گيگاوات برق توليد و سيلاب هاي منطقه کنترل مي شود.
وي گفت: درصورت تخصيص به موقع اعتبار، آبگيري اين سد تا پايان امسال شروع مي شود.
گفتني است ساخت سد و نيروگاه برق آبي سيمره که در 90 کيلومتري مرکز استان ايلام قرار دارد سال 76 آغاز شد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -3روز