دوشنبه 5 خرداد 1399

مدیر کل آموزش وپرورش استان ایلام در سمت خود ابقا شد

طی حکمی از سوی طی حکمی از سوی وزیر آموزش وپرورش کلانتر بارانی در سمت مدیرکلی آموزش وپرورش استان ایلام ابقا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، طی حکمی از سوی وزیر آموزش وپرورش ، کلانتر بارانی به سمت مدیر کل آموزش وپرورش استان ایلام منصوب ومجددا در این جایگاه ابقا شد.

وزیر آموزش و پرورش در سفر هئیت دولت به استان ایلام با ابراز رضایت از عملکرد آموزش و پرورش استان ایلام، بارانی ار مجداد در این سمت ابقا کرد.

در حال حاضر بیش از 125 هزار دانش آموز در مناطق 14 گانه آموزش و پرورش استان ایلام فعالیت دارند.

نظرات ارسال نظر