استاندار ایلام:متأسفانه جوانان بر سر استخدام در ادارات مسابقه گذاشته‌اند

استاندار ايلام گفت: متأسفانه ما شاهديم جوانان مسابقه گذاشته‌اند که استخدام ادارات شوند در صورتي که هنر هنرمند بايد برايش توليد ثروت کند چرا که هنر يعني آفرينش و زايش و در واقع ما کمک مي‌کنيم که هنر شما خريدار پيدا کند.
به گزارش ايسنا،مهندس مجتبي اعلايي در ديدار جمعي از جوانان و برگزيدگان گروه‌هاي مختلف جوان گفت: روابط اجتماعي ما بايد بر مبنا و اساس آموزه‌هاي قرآني استوار باشد تا شاهد يک شهر قرآني باشيم.
وي با اشاره به مؤلفه‌هاي يک شهر اسلامي و قرآني اظهار كرد: در شهر قرآني سلامت اخلاقي و امنيت و رفاه اجتماعي و تعاملات رفتاري براساس اتکاء بر محبت است.
اعلايي اضافه کرد: در اشاعه فرهنگ قرآني نبايد در مرتبه قرائت و ترتيل توقف کنيم بلکه بايد به تفسير و بهره گيري از مفاهيم استوار قرآني وارد شويم، تا از اقيانوس بي کران و بي انتهاي برکت قرآن بهره‌برداري کنيم.
وي توسعه علمي را نيز نيازمند به مطالعه و بهره‌گيري از قرآن دانست و گفت: اگر بخواهيم توسعه‌اي پايدار داشته باشيم بايد به فرهنگ قرآن که استوارترين راهها را نشان مي دهد رجوع کنيم.
استاندار ايلام گفت: بالاترين آمار خودکشي و سرقت مربوط به کشورهاي مدعي پيشرفت علم مانند آمريکا و کشورهاي اروپايي است و اگر قرار بود نسخه‌هاي صرف علمي آنها مؤثر بود دچار اين معضلات نمي شدند.
وي اضافه کرد: خود اين کشورها پس از بررسي‌هايي که داشتند به اين يافته رسيده‌اند که درس‌هاي ديني را در مدارس تقويت کنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود جوانان ايراني را پر انرژي و شجاع ذکر کرد و گفت: نبايد در برخي تعاملات اميد را از همديگر بگيرم.
وي در خصوص تجليل از چهره‌هاي ماندگار و فرهنگي استان نيز که از مطالبات جوانان بود گفت: قرار است طرحي تهيه کنيم که هر کس خدمتي به استان کند تنديسي به يادگار بهمراه جوايزي به وي اهداء کنيم، که اميدواريم يک کار فاخر را باهمکاري شما ارائه دهيم و بتوانيم جشنواره‌اي بدين منظور شکل دهي کنيم.
وي در بخش پاياني سخناني خود با ابراز گله از هنرمندان استان گفت: چند ماه است که جلساتي را با شما هنرمندان و نخبگان استان برگزار کرديم و منتظر طرح ايده‌ها و برنامه‌هاي شما هستيم وليکن هنوز اين اتفاق نيافته است و شما بايد وارد فضاي کار شويد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز