اسامی مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس "تهران-ساوه " اعلام شد

ستاد عمليات بحران وزارت بهداشت، اسامي مجروحان حادثه واژگوني اتوبوس "تهران-ساوه " را اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، ستاد عمليات بحران وزارت بهداشت اسامي مجروحان حادثه واژگوني اتوبوس "تهران-ساوه " را اعلام كرد. 
1 - زهرا رستمي 
2 - وحيد نامداري 19 ساله 
3 - قمر صدري 
4 - منظر سادات بشيري 30 ساله 
5 - سواد جمعه 42 ساله 
6 - يزدان بشيري 25 ساله 
7 - زينب رستمي 9 ساله 
8 - محبوبه بيگي 25 ساله 
9 - وحيد نجفي 25 ساله 
10 - احمد مستوفي 35 ساله 
براساس اين گزارش همچنين دو فرد مجهول‌الهويه 20 و 30 ساله فوت كرده است. 
همچنين يك فرد مجهول‌الهويه 30 ساله ديگر نيز در اين حادثه مصدوم شده است. 
براساس اعلام ستاد عمليات بحران وزارت بهداشت تعداد كشته‌شدگان سر سانحه 26 نفر بوده و 3 نفر نيز در بيمارستان فوت كرده‌اند. 
اين ستاد تاكنون اسامي فوت شدگان را اعلام نكرده است. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 6روز